Lidt om den tekniske udførsel

Borgere tilgår systemet ganske enkelt, enten via en hjemmeside ved brug af Nemid.

Erhvervslivet kan enten vælge at integrere systemet i egne edbsystemer (måske som på billedet ovenfor) eller benytte den gratis hjemmeside / applikation. Det er i princippet ikke kun erhvervslivet der har adgang til kontroldelen af systemet - Alle og enhver kan tilgå kontroldelen af systemet via hjemmesiden applikationen. Det kræver altså ingen form for login eller registrering for erhvervslivet at benytte systemet og adgangen er gratis.  

Når Nemid fungerer på mobile enheder vil en applikation naturligvis også være tilgængelig for borgere der ønsker at benytte mobile enheder.

Konceptet bygger på en database som i princippet er helt tom fra dag ét og hvor der løbende fyldes på, efterhånden som borgere registrer sig i databasen - Det eneste der valideres er selve cpr. nummeret med brug af PID/CPR match-tjenesten. I de øvrige felter kan borgere i princippet selv bestemme om de vil registrere deres kørekortnummer / pasnummer eller om de vil registrere nogle tilfældige numre. Fordelen ved denne praksis er at det kun er borgeren der ved om det er de korrekte kørekort- eller pasnumre der står i databasen. Hvis man f.eks. kun sjældent optager quicklån, laver teleabonnementer, etc., så kan man sagtens have et forkert kørekort- og pasnummer stående - Man retter det blot til samtidig med at man skal bruge det, således at transaktionen kan gennemføres uden problemer. Det kan også være at man har været identitetsmisbrugt, så kan man blot undlade at registrere eller som tidligere nævnt registrere nogle tilfældige tal. Forkerte registreringer vil klart forbedre sikkerheden for hver enkelt borger, idet en identitetstyv vil stå med værdiløst materiale, uanset om tyven står med både pas og kørekort. 

Databasen sammenkøres ikke med andre registre og er således 100 % uafhængig af andre registre. Den eneste vedligeholdelse der foretages, er af hver enkelt borger som et led i egen sikkerhed og beskyttelse......Præcis som når man opdaterer sit antivirusprogram på sin pc, låser sin bil eller slår alarmen til når man tager på arbejde.

Etableringen kan i princippet foretages helt uafhængigt, af nogen form for engagement fra myndighederne. Det er dog helt klart at det opfattes som en samfundsopgave, at sikre landets borgere bedst muligt mod identitetsmisbrug - Det er da også Nemcpr´s holdning at indførelse kræver myndighedernes opmærksomhed og deltagelse at indføre systemet.

Se den foreløbige "Mini-Drejebog" for NemCpr - Tryk Her.