I menuen til højre uddybes hvert enkelt emne.....

Hvis der skal laves et system der omfatter mange problemstillinger, så kræver det at man forholder sig til "Hele pakken". Hos Nemcpr vil vi gerne forholde os til så mange emner som muligt, men på den mest enkle måde. I hele arbejdet med udviklingen af Nemcpr er der lagt vægt på 3 vigtige elementer - Det skal være simpelt, det skal være billigt og det skal kunne iværksættes uden en hel masse love og regler først skal på plads. Udgangspunktet for udviklingen har været at det skulle være en betalingstjeneste, men siden januar 2014 har vi arbejdet på at undersøge mulighederne for at det kunne være en gratisløsning for borgerne.

Der er ingen tvivl om at identitetsmusbrug er et samfundsproblem og dermed en naturlig samfundsopgave. Udgangspunktet for udviklingen har hele tiden været at systemet skulle kunne tilgås gratis for erhvervslivet - Dermed kan ingen erhvervsdrivende undsige sig at benytte systemet og dette er et vigtigt element for systemets udbredelse og succes. At det vil koste erhvervslivet penge, det er der ingen tvivl om, idet en del virksomheder ville have et ønske om at integrere systemet i deres edb-systemer og samtidig vil der eventuelt ligge en merudgift til administration i virksomhederne - Det skulle dog gerne spares hjem på færre tab i virksomhederne.

Kig rundt i "Værd at vide" og send endelig en mail eller ring hvis I har spørgsmål, forslag eller kommentarer - Vi modtager også meget gerne indlæg på vores Facebook-profil.