Kritisk masse - Ellers fungerer systemet ikke…

Kritisk masse er absolut nødvendig for at skabe de ønskede effekter af konceptet. I forhold til at skabe en kritisk masse er det en vigtig faktor, at systemet er enkelt, let tilgængeligt og at det er gratis. Det er ikke altid kvantitet der skaber den bedste masse - Kvalitet af massen kan have meget større betydning - Mere herom nedenfor. 

I første omgang er det vigtigt at der skabes tillid til at de erhvervsdrivende benytter systemet - Her hænger "De laveste frugter" og det er Dansk Erhvervs opgave at tage sig af den del. Den letteste del er umiddelbart at skabe kritisk masse blandt de erhvervsdrivende og her er kvantitet en absolut succesfaktor for systemet.

Den anden side er at skabe en kritisk masse blandt brugere / borgere. Det kunne umiddelbart virke som en vanskelig opgave, men i opstarten er det ikke så nødvendigt med en enorm masse - Det er meget mere vigtigt at den masse der skabes er af høj kvalitet, altså at de personer der er registreret i NemCpr er dem der har en forhøjet risiko. Det kunne være personer der har været udsat for indbrud, personer der har mistet deres pengepung, nationalitetspas, nøglebundt, etc. Det kunne også være personer der er separeret eller i gang med en skilsmisse. Fællesnævneren for disse personer er at de har en forhøjet risiko for identitetsmisbrug - Den anden fællesnævner er at de ofte er i kontakt med myndigheder som f.eks. Politiet. Netop denne indgangsvinkel er basis for at skabe en kritisk masse af høj kvalitet, men det kræver at myndighederne får faste procedurer i forhold til at henvise borgere til NemCpr.

Forsikringsselskaberne kan være medvirkende til at sikre en større og mere kvantitetspræget forbrugermasse - Flere selskaber tilbyder nu deres kunder forsikringsdækning mod identitetsmisbrug. Dækningen giver den skadelidte ret til hjælp i forbindelse med den proces ethvert identitetsmisbrug igangsætter. Man skal dokumnetere at man har været udsat for identitetsmisbrug og det får man hjælp til af professionelle. Forsikringsselskaberne kunne hjælpe med at skabe en kritisk masse ved at informere om muligheden for at registrere sig i NemCpr, eller måske kræve at man er registreret for at opnå dækningen for identitetsmisbrug - Et meget simpelt og rimeligt krav til gavn for alle, idet forbrugerne slipper for at blive identitetsmisbrugt og forsikringsselskaberne sparer penge ved at færre af deres kunder bliver identitetsmisbrugt.

Den kritiske masse er således ret enkel at skabe, men det kræver engagement og samarbejde.