Dataspærring - Ja, med NemCpr er det muligt…...

"Se og Hør sagen" satte fokus på på datasikkerheden i Danmark. Har vi den rigtige struktur og beskytter vi borgeren nok i systemet - Man kunne måske også spørge "Giver samfundet borgeren muligheden for at beskytte sig".

Gennem de seneste år er omfanget af registreringer steget markant - Nogen fristes til at tale om "Big brother - Samfund" og andre ser blot fordelene ved at mange ting "løser sig selv". Vi ser forskelligt på tingene og derfor kræver det at man som borger har muligheden for at sætte sine egne grænser for hvornår man føler at privatlivet krænkes. Det er utviltsomt en politisk opgave, under iagtagelse af Grundlovens reguleringer vedr. privatlivets fred - Det er samfundet der har skabt registreringerne og dermed også samfundet der skal genskabe muligheden for at privatlivets fred kan sikres for den enkelte borger efter den enkelte borgers ønsker. 

Lad os tage sygehusvæsnet som et eksempel - Her har flere mange tusind mennesker adgang til dine personlige sunhedsoplysninger. Det er nødvendigt, for vi vil gerne behandles optimalt hvis uheldet er ude og det er samtidig også praktisk - Der er forskellige håndteringer i hver enkelt region og forskellige procedurer på hver enkelt sygehus og afdeling. Som borger er det altså helt umuligt at gennemskue og man har på ingen måde nogen idé om i hvilken grad oplysninger er tilgængelige.

Med NemCpr (Vink / læs mere nedenfor) får man muligheden for at sætte sine egne grænser, uden at dette får betydning for den gode service hvor relevante læger og sygeplejesker får adgang til samtlige oplysninger med det samme. Det foregår meget simpelt ved at man som borger giver adgang via et "Vink" og hvis dette ikke er muligt, så sendes der en orienteringslog til borgeren, således at borgeren er klar over at der har været aktivitet i forhold til borgerens sunhedsoplysninger.

Systemet kan bruges på alle former for registrering og det vil være politisk bestemt i hvilken grad, at oplysningerne skal kunne være tilgængelige, uden borgerens accept. I eksempelt er der brugt sunhedsoplysninger, idet enhver kan se behovet og nødvendigheden af at der inden for denne sektor ikke er tid til at afvente en borgers accept af at der fås adgang til sunhedsoplysninger.