”Vink” - Det bedste forsvar mod infokalypsen

Informationer er fremtidens "koben" og derfor er det vigtigt at have et modtræk som forsvar. Det værste man kan udsætte en IT-kriminel for er ukorrekte informationer - Det er her Vink har sin styrke, idet systemet giver hver enkelt bruger mulighed for at tilføre ukorrekte identitetsoplysninger i stedet for at forsøge at forsvare korrekte informationer. Den er vej er nu prøvet og den er ikke lykkes og man kan nu købe korrekte identitetsoplysninger på nettet for en "slik". Hvis vi for alvor skal forsvare os mod infokalypsen, så skal der vælges nye veje og her er Vink den nye vej. Systemet baserer sig på korrekte oplysninger, men muligheden for at placere ukorrekte oplysninger. 

Vink er fremtidens produkt når vi taler om ”live” validering, som f.eks i forbindelse med lånesager, telefonsamtaler, etc. Vink kan fungere uden NemCpr, men er en naturligt supplering af nemcpr. Vink og NemCpr vil i samspil med beslægtede produkter kunne give særdeles gode synergieffekter der kan udnyttes kommercielt som en væsentlig konkurrencefordel og udbrede kendeskabet til primærprodukterne i den bredere befolkning.

Vink vil bibringe NemCpr en ekstra dimension hvor den erhvervsdrivende får et alternativ til at en kunde f.eks. skal sende en kopi af sit pas i forbindelse med et lån, ligesom Vink kan skabe sikkerhed for at den man taler med i telefonen er den rette. Dermed får f.eks. pengeinstitutter, det offentlige, etc. bedre mulighed for f.eks. at kundebetjene via telefonen, etc.........Vink kan bruges i mange tilfælde og giver med sin opbygning en simpel og unik mulighed for at håndtere det der er lidt besværligt på en mere enkel og tidssvarende måde, der imødekommer forbrugernes fremtidige forventninger om kundebetjening. 

Vink har mange andre fordele, bl.a. kan den benyttes som en slags overbygning på Nemid, men selvfølgelig på basis af Nemid eller andre sammenlignelige nationale valideringsløsninger og dermed lette virksomheder for integrationsomkostninger der allerede findes og på sigt vil komme. En anden stor fordel ved Vink er at Vink i princippet kan fungere over landegrænser ved at være den nødvendige fællesnævner for forskellige nationale valideringssystemer. Samtidig har produktet potetiale til at være et "First runner" produkt der aktivt kan være udslagsgivende for valg af f.eks. kredit akkreditering, især hvis produktet sammenkøres med konceptet bag NemCpr.

Vink har en naturlig sammenhæng med NemCpr, idet Vink bl.a. kan benyttes til kortvarrigt at ophæve evt. spærringer der er foretaget i NemCpr. Interessenter opfordres derfor til at tilegne sig en vis forståelse af konceptet bag NemCpr (kun et arbejdsnavn) før et møde.     

Vi fortæller gerne mere om Vink i forbindelse med en præsentation af Nemcpr.