Nemcpr gør det enkelt at lovgive

At lovgive og forme regler omkring identitetsmisbrug er helt klart vanskeligt, idet der altid vil være tvivl om hvem der har begået en fejl og om den der påstår identitetsmisbrug nu også har ”rent mel i posen”.

Det løses oftest ved brug af erklæringer fra den identitetsmisbrugte og dermed står erhvervslivet helt rimeligt med tabet – Den identitetsmisbrugte er altså en slags ”vinder”, men spørger man dem, så er der ingen tvivl om at de ikke føler sig som vindere. Det er en kæmpe belastning at blive udsat for identitetsmisbrug og det medfører store tab for erhvervslivet.

Med Nemcpr opstår der nogle klare registreringer som gemmes i et historisk forløb og det giver nogle kæmpe fordele når man skal lovgive på området, samtidig med at man får et godt statistisk grundlag at arbejde videre med i fremtiden. Hidtil har området været præget af kvalificerede gæt.

Med Nemcpr er gætteriet slut og man får hårde facts at arbejde med.

Lovgiverne får den enorme fordel at der kan indføres sanktioner overfor ”svage led” i erhvervslivet. Det vil sige de erhvervsdrivende der ikke foretager den nødvendige kontrol i forhold til den enkelte borgers valg.

Det er relativ enkel lovgivning der skal til for at dække området, under forudsætning at man har et veludviklet system som f.eks. Nemcpr.