Nemcpr kræver samarbejde for at blive en succes

Identitetsmisbrug er et samfundsproblem og dermed er det en samfundsopgave at løse opgaven. Opgaven skal altså løses i offentligt regi. Men samtidig kræver det en indsats fra flere sider og samarbejde mellem  flere aktører. Det er derfor vigtigt at alle bidrager for også at nyde godt af de enorme gevinster der er ved Nemcpr.

Forbrugerrådet er en vigtig deltager, idet de er borgernes ”vagthund” og skal derfor varetage borgernes interesse i indførslen af Nemcpr. Det er vigtigt at Forbrugerrådet´s anbefalinger følges, idet de skal kunne anbefale løsningen til den brede befolkning og hjælpe med udbredelsen blandt borgerne.

Dansk Erhverv er også en af de vigtige ”spillere”, idet de varetager erhvervsinteresser. Erhvervslivet i Danmark lider hvert år store tab på grund af identitetsmisbrug og har derfor en interesse i et sikkert og udbredt system som samtidig ikke vanskeliggør en handel på samme måde som Nemid ville gøre.

Der er således behov for en afbalancering af sikkerheden holdt op mod tilgængeligheden og samtidig er Nemid ikke løsningen på handel i fysiske forretninger, idet der åbnes andre og nye problemstillinger ved brug af Nemid i det offentlige rum.

Cpr-kontoret har ligeledes en interesse i at der indføres en ny form for sikkerhed omkring cpr. numre, idet det nuværende system er under berettiget kritik på grund af sikkerhedsbrister flere steder i samfundet. Såvel det private erhvervsliv som det offentlige har flere gange mistet cpr. oplysninger, ligesom borgere risikerer at deres cpr. nummer bliver kendt ved tyveri i hjemmet, mistet pengepung eller på anden vis.

Der er så mange mulige risici at vi ikke bare kan lukke øjnene og sige at ”det går nok”, for det gør det bare ikke og udviklingen går desværre i forkert retning.

Den bedste og mest naturlige løsning ville være at registreringen foregik direkte i Cpr-kontorets systemer, men det er bestemt ikke noget krav for at Nemcpr kan fungere.

Cpr-kontoret kunne blive en vigtig spiller i løsningen og samtidig ville man imødekomme den, til tider, massive kritik der helt uberettiget ”hagler” ned over Cpr-kontoret fordi andre har huller i deres systemer.

Forsikringsselskaberne har ligeledes en klar interesse i at få et system der medvirker til at nedsætte identitetsmisbrug, især i forhold til de samfundsinteresser der ligger i at nedsætte identitetsmisbrug til et absolut minimum. Vi taler om kundersnes identitet og her kan ingen have nogen former for interesse i at beskyttelsen ikke er optimal. 

Ovenfor er kun nævnt de ”spillere” vi anser for absolut væsentlige – Der er andre vigtige deltagere, herunder politikere, identitetsmisbrugte, kreditselskaber, politi etc., så listen er altså ikke udtømmende.